Βασικό Πακέτο: ηνιαίο πάγιο – € 150

Περιλαμβάνει υπηρεσίες προσωπικού για 1-10 άτομα, τα έγγραφα 1-50 διαδικασία, ΦΠΑ, HR, οι επαφές του προσωπικού, ασφαλιστικές
Επιπλέον τέλη: € 40 για τη δημοσίευση της βουλγαρικής Εμπορικό Μητρώο την ετήσια έκθεση

Πακέτο Pro – Μηνιαίο πάγιο 230 ευρώ
Περιλαμβάνει υπηρεσία για 10- 30 άτομα προσωπικό, 50-150 διαδικασία έγγραφα, ΦΠΑ, HR, τις επαφές, τις ασφαλιστικές
Επιπλέον τέλη: € 40 για τη δημοσίευση της βουλγαρικής Εμπορικό Μητρώο την ετήσια έκθεση

Λογιστικές αμοιβές για τις άλλες εταιρείες είναι διαπραγματεύσιμες