Η εφοδιαστική των μεταφορών και των υπηρεσιών αποστολής των εμπορευμάτων

– Διεθνείς μεταφορές και logistics στην ΕΕ, την Ελλάδα και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
– Οργάνωση εγχώριες μεταφορές στη χώρα?
– Μεταφορά επικίνδυνων / επικίνδυνων εμπορευμάτων διά ξηράς, αέρος και νερού πλήρη και ομαδικά φορτία?
– Συνδυασμένη (πολλαπλών μέσων) μεταφορά?
– Οργάνωση των βαρέων αδειών μεταφορών για τη διαμετακόμιση και την συνοδεία?
– Αποθήκευση, μεταφόρτωσης και αποθήκευσης εμπορευμάτων?
– Τελωνεία και συμβουλευτικές υπηρεσίες (δημιουργία εγγράφων για τις τελωνειακές διατυπώσεις για τις εισαγωγές ή εξαγωγές)?

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας για τις μεταφορές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.


Τι είναι καλό να γνωρίζουμε τους πελάτες μας, πριν προβεί σε έρευνα σχετικά με τη μεταφορά ?

Τύπος οχήματος που θα καλύψουν τις ανάγκες:

Παρακάτω παρατίθενται οι πιο – συχνά χρησιμοποιούν τους τύπους των αυτοκινήτων. Όλοι οι τύποι των οχημάτων που αναφέρονται παρακάτω, χωρίς να „Σχήμα 4“ χωρίζεται σε δύο τύπους αμαξώματος (καμβά) και τα φορτηγά.

solo_kamion

Σχήμα 1 Solo αυτοκίνητο – μέχρι και 7 μέτρα – μέχρι τη χωρητικότητα 18 παλέτα – ικανότητα 10 τόνων.henger

Σχ. 2 κρεμάστρα (φορτηγό με ρυμουλκούμενο) – Χωρητικότητα έως 120 m3, διαφορετικοί συνδυασμοί συνήθως 7,70 m 7,70 – τοποθετήσετε έως και 21 τόνους.

mega
Σχ. 3 πρότυπο όχημα 13,60 m? όγκο 90 m3 (h = 2,75 μ.) Για τις τυπικές και έως 105 m3 για τα μεγάλα (h = 3,00 μ.)? – Φορτίο μέχρι 24 τόνους

container
Σχ. Δοχείο 4 – έως 22 τόνους χωρητικότητας

Συσκευασία και μεγέθη φορτίου:

Στην πράξη, οι περισσότεροι – καταλαμβάνουν ένα μεγάλο ποσοστό των μεταφορών σε παλέτες φορτίου, καθώς υπάρχουν πολλοί άλλοι, όπως η μεταφορά των εμπορευμάτων χύδην – μεγάλο σε σασί (σακούλες) ή κιβώτια μεταφοράς.

Παλέτες συμβατικά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

– Παλέτες με π-ου (1200h800mm)?
– Βιομηχανική παλέτες κλπ βρετανικό μέγεθος παλέτας (. 1200x1200mm) ή (1200h1000mm.)?
– Μη τυποποιημένες παλέτες – όλα τα άλλα μεγέθη.

Route Planning