ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ .

Ως επακόλουθο της πρωτοφανούς κρίσης της ελληνικής οικονομίας, είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει για πολλά χρόνια μία βαριά ύφεση. Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν τα περιθώρια να την αντιμετωπίσουν, διότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, ανταγωνιστικότητας και τελικά επιβίωσης.

Κάποιες όμως έχουν την επιλογή να αναζητήσουν νέες πιο προσοδοφόρες αγορές όπως αυτής της Βουλγαρίας.